خانه / ۱۳۹۶ / مهر (صفحه 20)

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت آماده درس ۸ مطالعات هشتم (رسانه ها در زندگی ما)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۸ مطالعات هشتم (رسانه ها در زندگی ما) این پاورپوینت در ۳۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۳ مطالعات هشتم (قارۀ آمریکا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۳ مطالعات هشتم (قارۀ آمریکا) این پاورپوینت در ۱۳۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۷ مطالعات هشتم (ارتباط و رسانه)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۷ مطالعات هشتم (ارتباط و رسانه) این پاورپوینت در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۴ مطالعات هشتم (قارۀ استرالیا و اقیانوسیه)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۴ مطالعات هشتم (قارۀ استرالیا و اقیانوسیه) این پاورپوینت در ۹۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۶ مطالعات هشتم(قوّه قضائیه)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۶ مطالعات هشتم(قوّه قضائیه) این پاورپوینت در  23 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۵ مطالعات هشتم(آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها )

دانلود پاورپوینت آماده درس ۵ مطالعات هشتم(آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها ) این پاورپوینت در ۳۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۴ مطالعات هشتم(وظایف دولت)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۴ مطالعات هشتم(وظایف دولت) این پاورپوینت در ۲۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۳ مطالعات هشتم(ساختار و تشکیلات دولت)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۳ مطالعات هشتم(ساختار و تشکیلات دولت) این پاورپوینت در  26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۲ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۲ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی افریقا) این پاورپوینت در ۹۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا)

دانلود پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا) این پاورپوینت در ۱۰۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۰ مطالعات هشتم(ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲۰ مطالعات هشتم(ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا) این پاورپوینت در ۱۰۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۸ مطالعات هشتم(ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۸ مطالعات هشتم(ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا) این پاورپوینت در ۹۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۹ مطالعات هشتم(ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۹ مطالعات هشتم(ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا) این پاورپوینت در ۵۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۷ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی آسیا)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۷ مطالعات هشتم (ویژگی های طبیعی آسیا) این پاورپوینت در ۷۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲ مطالعات هشتم(تعاون)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۲ مطالعات هشتم(تعاون) این پاورپوینت در ۲۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۳ مطالعات هشتم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۳ مطالعات هشتم (غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان) این پاورپوینت در ۴۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۶ مطالعات هشتم(پیروزی فرهنگ بر شمشیر)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۶ مطالعات هشتم(پیروزی فرهنگ بر شمشیر) این پاورپوینت در ۷۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۴ مطالعات هشتم(میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۴ مطالعات هشتم(میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی) این پاورپوینت در ۴۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۵ مطالعات هشتم(حملۀ چنگیز و تیمور به ایران)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۵ مطالعات هشتم(حملۀ چنگیز و تیمور به ایران) این پاورپوینت در ۴۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۰مطالعات هشتم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا )

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۰مطالعات هشتم (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا ) این پاورپوینت در ۸۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۲مطالعات هشتم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۲مطالعات هشتم (عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی) این پاورپوینت در ۳۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۱ مطالعات هشتم (ورود اسلام به ایران)

دانلود پاورپوینت آماده درس ۱۱ مطالعات هشتم (ورود اسلام به ایران) این پاورپوینت در ۳۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »