بایگانی روزانه: آذر ۲۷, ۱۳۹۶

جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول زیست شناسی دوم- مولکول های زیستی

جزوه خلاصه نکات مهم فصل اول زیست شناسی دوم- مولکول های زیستی این جزوه ۸ صفحه ای در برگیرنده نکات مهم فصل اول کتاب درسی زیست شناسی سال دوم یعنی مولکول های زیستی می باشد که به صورت تایپ شده در فرمت pdf تهیه شده است. مهمترین مونوساکاریدهای ۵ کربنی، …

ادامه نوشته »

جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم زیست شناسی دوم- سفری در دنیای جانداران

جزوه خلاصه نکات مهم فصل سوم زیست شناسی دوم- سفری در دنیای جانداران این جزوه حاوی نکات مهم فصل سوم کتاب زیست شناسی سال دوم می باشد که به صورت خلاصه در ۱۰ صفحه و به صورت تایپ شده در قالب فرمت pdf ارائه شده است.   سلول های بافت …

ادامه نوشته »

جزوه خلاصه نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوم- تبادل گازها

جزوه خلاصه نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوم- تبادل گازها این جزوه شامل خلاصه نکات مهم فصل ۵ زیست شناسی سال دوم در مورد تبادل گازها می باشد که به صورت تایپ شده در حجم ۶ صفحه و در فرمت pdf ارائه شده است. … دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۰ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تغییرات هویت اجتماعی )

پاورپوینت درس ۱۰ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تغییرات هویت اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( باز تولید هویت اجتماعی )

پاورپوینت درس ۹ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( باز تولید هویت اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( پدیده های اجتماعی )

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( پدیده های اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( جهان اجتماعی )

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( جهان اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تشریح جهان اجتماعی )

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تشریح جهان اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۸ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( هویت فردی و اجتماعی )

پاورپوینت درس ۸ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( هویت فردی و اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۷ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( ارزیابی جهان های اجتماعی )

پاورپوینت درس ۷ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( ارزیابی جهان های اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( پیامد های جهان اجتماعی )

پاورپوینت درس ۶ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( پیامد های جهان اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( کنش های ما )

پاورپوینت درس ۱ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( کنش های ما ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۵ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( جهان های اجتماعی )

پاورپوینت درس ۵ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( جهان های اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۱ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تحولات هویتی جهان اجتماعی )

پاورپوینت درس ۱۱ جامعه شناسی ۱ پایه دهم انسانی و معارف ( تحولات هویتی جهان اجتماعی ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۴ فلسفه پایه یازدهم ( آغاز فلسفه ) رشته انسانی و معارف

پاورپوینت درس ۴ فلسفه پایه یازدهم ( آغاز فلسفه ) رشته انسانی و معارف این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۱۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ تفکر و سواد رسانه ای ( مهندسان پیام )

پاورپوینت درس ۹ تفکر و سواد رسانه ای ( مهندسان پیام ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۴علوم و فنون ادبی پایه دهم (واج آرایی , واژه آرایی)

پاورپوینت درس ۱۴علوم و فنون ادبی پایه دهم (واج آرایی , واژه آرایی) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۲ علوم و فنون ادبی پایه دهم( قافیه )

پاورپوینت درس ۱۲ علوم و فنون ادبی پایه دهم( قافیه ) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل اول بخش ۲ اقتصاد پایه دهم (پول) مشترک رشته انسانی و معارف

پاورپوینت فصل اول بخش ۲ اقتصاد پایه دهم (پول) مشترک رشته انسانی و معارف این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل دوم بخش ۲ اقتصاد پایه دهم (بانک) مشترک رشته انسانی و معارف

پاورپوینت فصل دوم بخش ۲ اقتصاد پایه دهم (بانک) مشترک رشته انسانی و معارف این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل دوم بخش ۱ اقتصاد پایه دهم (تولید) مشترک رشته انسانی و معارف

پاورپوینت فصل دوم بخش ۱ اقتصاد پایه دهم (تولید) مشترک رشته انسانی و معارف این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

ادامه نوشته »