خانه / ۱۳۹۶ / دی (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

پاورپوینت درس دهم تاریخ شناسی پیش دانشگاهی (زندگی نامه ها و تاریخ)

پاورپوینت درس دهم تاریخ شناسی پیش دانشگاهی (زندگی نامه ها و تاریخ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۶ جغرافیا پیش دانشگاهی ( کاربرد رایانه در جغرافیا )

پاورپوینت درس ۶ جغرافیا پیش دانشگاهی ( کاربرد رایانه در جغرافیا ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۱ جغرافیا پیش دانشگاهی ( جغرافیا و آمایش سرزمین )

پاورپوینت درس ۱۱ جغرافیا پیش دانشگاهی ( جغرافیا و آمایش سرزمین ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۳۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۰ جغرافیا پیش دانشگاهی ( نقش جغرافیا در مدیریت محیط )

پاورپوینت درس ۱۰ جغرافیا پیش دانشگاهی ( نقش جغرافیا در مدیریت محیط ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ جغرافیا پیش دانشگاهی (مدل های جغرافیایی )

پاورپوینت درس ۹ جغرافیا پیش دانشگاهی (مدل های جغرافیایی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۸ جغرافیا پیش دانشگاهی (سیستم اطلاعات جغرافیایی )

پاورپوینت درس ۸ جغرافیا پیش دانشگاهی (سیستم اطلاعات جغرافیایی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۷ جغرافیا پیش دانشگاهی (سنجش از دور )

پاورپوینت درس ۷ جغرافیا پیش دانشگاهی (سنجش از دور ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۸۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس یکم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا)

پاورپوینت درس یکم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۴۱  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (سیستم چیست)

پاورپوینت درس دوم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (سیستم چیست) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۶۷  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (راه و روش پژوهش های جغرافیایی)

پاورپوینت درس سوم جغرافیای پیش دانشگاهی انسانی (راه و روش پژوهش های جغرافیایی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۵۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم جغرافیای دو پایه یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین) رشته انسانی

پاورپوینت درس چهارم جغرافیای دو پایه یازدهم (ناهمواری ها و اشکال زمین) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۷۵  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس یازدهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( بحران های زیست محیطی ، معرفتی و معنوی )

پاورپوینت درس یازدهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( بحران های زیست محیطی ، معرفتی و معنوی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهاردهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( بیداری اسلامی )

پاورپوینت درس چهاردهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( بیداری اسلامی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( فرهنگ های جهانی ۲ )

پاورپوینت درس چهارم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( فرهنگ های جهانی ۲ ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس نهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( جهان دو قطبی )

پاورپوینت درس نهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( جهان دو قطبی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( تحولات نظام جهانی )

پاورپوینت درس هشتم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( تحولات نظام جهانی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( جامعه جهانی )

پاورپوینت درس هفتم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( جامعه جهانی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( تکوین فرهنگ جدید غرب )

پاورپوینت درس ششم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( تکوین فرهنگ جدید غرب ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سیزدهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( انقلاب اسلامی ایران )

پاورپوینت درس سیزدهم علوم اجتماعی چهارم انسانی ( انقلاب اسلامی ایران ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول علوم اجتماعی چهارم انسانی (جهان فرهنگی)

پاورپوینت درس اول علوم اجتماعی چهارم انسانی (جهان فرهنگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم علوم اجتماعی چهارم انسانی (فرهنگ های جهانی ۱)

پاورپوینت درس سوم علوم اجتماعی چهارم انسانی (فرهنگ های جهانی ۱) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم علوم اجتماعی چهارم انسانی (فرهنگ جهانی)

پاورپوینت درس دوم علوم اجتماعی چهارم انسانی (فرهنگ جهانی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از …

ادامه نوشته »