بایگانی روزانه: دی ۲۴, ۱۳۹۶

دانلود تمامی پاورپوینت های آماده درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

دانلود تمامی پاورپوینت های آماده درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست (محیط زیست ,بستر گردشگری مسولانه)

پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست (محیط زیست ,بستر گردشگری مسولانه) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۶۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست (تنوع زیستی , تابلو زیبای آفرینش)

پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست (تنوع زیستی , تابلو زیبای آفرینش) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۵۹  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم انسان و محیط زیست (زباله ,فاجعه محیط زیست)

پاورپوینت درس پنجم انسان و محیط زیست (زباله ,فاجعه محیط زیست) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۸۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست (انرژِی , حرکت , زندگی)

پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست (انرژِی , حرکت , زندگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۷۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست (هوا , نفس زندگی)

پاورپوینت درس سوم انسان و محیط زیست (هوا , نفس زندگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۵۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست (خاک , بستر زندگی)

پاورپوینت درس دوم انسان و محیط زیست (خاک , بستر زندگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۴۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس یکم انسان و محیط زیست (آب , سرچشمه زندگی)

پاورپوینت درس یکم انسان و محیط زیست (آب , سرچشمه زندگی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۰۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۹ تاریخ ۲ یازدهم انسانی (ظهور و گسترش تمدن ایرانی -اسلامی) رشته انسانی

پاورپوینت درس ۹ تاریخ ۲ یازدهم انسانی (ظهور و گسترش تمدن ایرانی -اسلامی) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ۲ یازدهم انسانی (اسلام در ایران , زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی)

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ۲ یازدهم انسانی (اسلام در ایران , زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی) این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و با کیفیتی بالا  و دسته بندی مطالب سعی کرده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ۲ یازدهم جهان در عصر خلافت عباسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ۲ یازدهم جهان در عصر خلافت عباسی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۴۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم تاریخ ۲ یازدهم امویان بر مسند قدرت

پاورپوینت درس ششم تاریخ ۲ یازدهم امویان بر مسند قدرت این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۴۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم تاریخ ۲ یازدهم( تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین ) رشته انسانی

پاورپوینت درس پنجم تاریخ ۲ یازدهم( تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین ) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم تاریخ ۲ یازدهم ( امت و حکومت نبوی در مدینه) رشته انسانی

پاورپوینت درس چهارم تاریخ ۲ یازدهم ( امت و حکومت نبوی در مدینه) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۶۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.     با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم تاریخ ۲ یازدهم( اسلام در مکه) رشته انسانی

پاورپوینت درس سوم تاریخ ۲ یازدهم( اسلام در مکه) رشته انسانی این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۳۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم تاریخ ۲ یازدهم انسانی (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک) رشته انسانی

پاورپوینت درس دوم تاریخ ۲ یازدهم انسانی (روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک) رشته انسانی  این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول تاریخ ۲ یازدهم انسانی (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی )

پاورپوینت درس اول تاریخ ۲ یازدهم انسانی (منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی ) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۲۹ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۴ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران )

پاورپوینت درس ۲۴ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران ) پاورپوینت درس ۲۴ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم درس بیست و چهارم : جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم برعراق علیه ایران این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۲۹ …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۲ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( دولت موقت مهندس مهدی بازرگان )

پاورپوینت درس ۲۲ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( دولت موقت مهندس مهدی بازرگان ) پاورپوینت درس ۲۲ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم    درس بیست و دوم :دولت موقت مهندس مهدی بازرگان این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۴۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۱ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( پيروزی انقلاب اسلامی )

پاورپوینت درس ۲۱ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ( پيروزی انقلاب اسلامی ) پاورپوینت درس ۲۱ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم  درس بیست و یکم : پيروزی انقلاب اسلامی این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۵۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۲۰ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( ایران در مسیر انقلاب اسلامی )

پاورپوینت درس ۲۰ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( ایران در مسیر انقلاب اسلامی ) پاورپوینت درس ۲۰ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم درس بیستم : ایران در مسیر انقلاب اسلامی این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۵۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ۱۹ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( تحولات ایران پس ازتبعیدامام خمینی )

پاورپوینت درس ۱۹ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم ( تحولات ایران پس ازتبعیدامام خمینی ) پاورپوینت درس ۱۹ تاریخ معاصرایران پایه یازدهم درس نوزدهم : تحولات ایران پس ازتبعیدامام خمینی   این پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۴۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری  تصاویر جالب …

ادامه نوشته »