مرجع دانلود برترین فایل‌‌های دانلود تحقیق، پروژه، پایان‌نامه، پاورپوینت و ...

دانلود پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني

دانلود پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني

در این بخش پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني در 42 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت خونريزي‌ها و کمک‌های اولیه آن

دانلود پاورپوینت خونريزي‌ها و کمک‌های اولیه آن

در این بخش پاورپوینت خونريزي‌ها و کمک‌های اولیه آن در 35 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت نکات ايمنی و بهداشتی در استفاده از موبايل

دانلود پاورپوینت نکات ايمنی و بهداشتی در استفاده از موبايل

در این بخش پاورپوینت نکات ايمنی و بهداشتی در استفاده از موبايل در 15 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت نيازهاي تغذيه‌اي در سنين مدرسه

دانلود پاورپوینت نيازهاي تغذيه‌اي در سنين مدرسه

در این بخش پاورپوینت نيازهاي تغذيه‌اي در سنين مدرسه در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی‌(ضربه ها)

دانلود پاورپوینت بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی‌(ضربه ها)

در این بخش پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی‌(ضربه ها) در 30 اسلاید برای دانلود  قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت عوارض دخانیات

دانلود پاورپوینت عوارض دخانیات

در این بخش پاورپوینت عوارض دخانیات در 44 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا

دانلود پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های منتقله از راه آب و غذا در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک

دانلود پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های حرفه‌ای ناشی از عوامل زیان‌آور بیولوژیک در 29 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار

دانلود پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار

در این بخش پاورپوینت بیماری‌های چشمی ناشی از کار در 16 اسلاید برای دانلود قرار داده شدهاست. در ذیل  پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

دانلود پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت خودرو

دانلود پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت خودرو

در این بخش پاورپوینت بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار در واحد رنگ شرکت ایران خودرو در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

8,800 تومان

فایل شهر، مرکز تخصصی فروش داده‌های شهرسازی، جغرافیایی، معماری، منظر، محیط‌زیست و عمران

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما