خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی (صفحه 10)

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی تولید شیشه شور اتومبیل

طرح توجیهی تولید شیشه شور اتومبیل اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺮف  ﭘﺎك ﮐﻦ ﻫﺎ را آﭘﺠﺎن (ﻣﺨﺘﺮع اﻧﮕﻠﯿسی)  ﺳﺎﺧت. ﻃﺮح وي ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزوي ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد . اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ دیگر …

ادامه نوشته »

طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام)

طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام) ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب اﻣﺮوزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﯿﺮ و ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ دﺷﻮار و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ …

ادامه نوشته »

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف درﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻇﺮوف و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را ﭘـﺲ از ﻣـﺼﺮف و دور انداختن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳـﻦ میان …

ادامه نوشته »

طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی

طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد در ﮔﺎري و درﺷﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ …

ادامه نوشته »

اصل فرم قرارداد معدن بین پیمانکار و صاحب معدن

اصل فرم قرارداد معدن بین پیمانکار و صاحب معدن این قرارداد بین پیمانکار و صاحب معدن بسته شده و بدون از قلم افتادگی و خط و خشی شسته  رفته است . و بدون توضیحات اضافی .   قابل استفاده برای صاحب یک معدن که می خواهد به صورت درصدی با …

ادامه نوشته »

تحقيق رشته کارآفريني با عنوان کارآفريني

تحقيق رشته کارآفريني با عنوان کارآفريني تحقيق رشته کارآفريني با عنوان کارآفريني  درفرمت ورد ۲۸ صفحه قابل ويرايش تجربه‌ي دنياي امروز نشان داده است كه نوآوري‌هاي مهم و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي، در سازمان‌‌ها و شركت‌هاي بزرگ دولتي اتفاق نخواهد افتاد. قابليت تطبيق با بازار و نياز روز، از يك ساختار بزرگ …

ادامه نوشته »

طرح توجیهی ۱۶ هکتار باغ دیم پسته

طرح توجیهی ۱۶ هکتار باغ دیم پسته طرح توجیهی پسته  بصورت word  ودر ۱۵ صفحه در سال ۱۳۹۶ نوشته شده است.در این طرح تعداد درختان در 16 هکتار،میزا ن هزینه ثابت وجاری برآورده شده است .در در اخر نقطه سر به سر،سود ویژه نرخ بازدهی سرمایه ودوره بازگشت سرمایه محاسبه شده …

ادامه نوشته »

بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل

بیشترین سرچ ایرانیان در گوگل گوگل به تازگی تاپ لیست محبوب‌ترین موضوعات جستجو شده در گوگل در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. با پیش رایان  همراه باشید تا آمار گوگل و بیشترین جستجوهای ایرانیان در سال ۲۰۱۷ در حوزه تکنولوژی و اپلیکیشن‌ها و نتایج جالب آن را بررسی کنیم. … …

ادامه نوشته »

پروژه کسب و کار و طرح توجیهی تولیدی پوشاک

پروژه کسب و کار و طرح توجیهی تولیدی پوشاک در قال فایل ورد در ۲۵ صفحه مرتب شده با تمام توضیحات و جداول و محسابتات قابل ویرایش و چاپ *************************  خلاصه اجرايي (مديريتي): بخش اوليه (نماي ذهني): بيان آرمان هاي كسب و كار: هدف: توليد پوشاك بچه گانه مانند بلوز، …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۲   بخشی از متن مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير:روشهای سنجش نسبت درصد چربی …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روش ها ی نگهداری مواد غذایی

دانلود مقاله روش ها ی نگهداری مواد غذایی             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۲۲   بخشی از متن مقاله تعریف خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روش جلوگيري از اسراف و كاهش ضايعات

دانلود مقاله روش جلوگيري از اسراف و كاهش ضايعات             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۸   بخشی از متن مقاله روش جلوگيري از اسراف و كاهش ضايعات محمد زارعي …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني

دانلود مقاله روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۶   بخشی از متن مقاله بسمه تعالي پيشگفتار  استاندارد …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني

دانلود مقاله روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد , در ادويه و چاشني             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۶   بخشی از متن مقاله بسمه تعالي پيشگفتار  استاندارد …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله رنگ ها

دانلود مقاله رنگ ها             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۵   بخشی از متن مقاله   قرن هاست که به مواد غذايط و نوشابه ها رنگ اضافه می شود. …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله سويا

دانلود مقاله سويا             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۶   بخشی از متن مقاله سويا وبياى روغني، سوژا يا سويا از دانه‌هاى مهم روغنى به‌شمار مى‌رود و اين گياه …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله سوء تغذیه

دانلود مقاله سوء تغذیه             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۲۰   بخشی از متن مقاله سوء تغذیه     سوء تغذیه یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله سطح پتاسيم

دانلود مقاله سطح پتاسيم             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۳   بخشی از متن مقاله چراي يونجه تجربه تازه اي نيست. چراي يونجه در ايالت متحده يا به صورت …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله سرکه

دانلود مقاله سرکه             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۷   بخشی از متن مقاله نتايج تحقيق و بررسی دانشمندان در مورد فوايد سرکه سيب و خواندنيهايی درباره سرکه امروز …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله كليات سيلو

دانلود مقاله كليات سيلو             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۴۰   بخشی از متن مقاله كليات سيلو: سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله سيستم هاي (HACCP )در صنايع غذايي

دانلود مقاله سيستم هاي (HACCP )در صنايع غذايي             لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۱۷   بخشی از متن مقاله سيستم هاي (HACCP )در صنايع غذايي HACCP مخفف hazard analysis …

ادامه نوشته »

تحقیق درباره کنترل کیفیت و تولید محصولات دارویی بهداشتی

تحقیق درباره کنترل کیفیت و تولید محصولات دارویی بهداشتی قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۳۹ بخشی از متن گزارش كارآموزي كنترل كيفيت و توليد محصولات  داروئي – بهداشتي   تاريخچه   شركت توليد‌دارو در سال ۱۳۳۴ كارخانه توليد دارو در زميني به مساحت حدود ۷۸ هزار مترمربع زيربنا، …

ادامه نوشته »