نمونه سوال پیام نور ( جغرافياي جهانگردي عمومي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( جغرافياي جهانگردي عمومي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( جغرافياي جهانگردي عمومي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( زبان انگليسي ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( زبان انگليسي ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( زبان انگليسي ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت مطالعات مورد – شاهدی

پاورپوینت مطالعات مورد – شاهدی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۸ اسلاید قابل ویرایش: ۴ اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: بعد از انتخاب موارد و شاهدها دومین مرحله انجام کار در این نوع مطالعات همسان سازی است گروه مورد و شاهد ما ممکن است …

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( شناخت روحيات ملل )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( شناخت روحيات ملل )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( شناخت روحيات ملل )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( شناخت صنعت جهانگردي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( شناخت صنعت جهانگردي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( شناخت صنعت جهانگردي )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( گذراندن اوقات فراغت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( گذراندن اوقات فراغت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( گذراندن اوقات فراغت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( مباني واصول سازمان ومديريت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( مباني واصول سازمان ومديريت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( مباني واصول سازمان ومديريت )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( هنرومعماري ايران ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( هنرومعماري ايران ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( هنرومعماري ايران ۱ )رشته جهانگردی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

پاورپوینت نظامهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران وجهان

پاورپوینت نظامهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران وجهان                   نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۲ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: •تشخيص زودرس سرطان حياتبخش است.(۱۳۴۹) (۱۹۷۰)ARLY  DETECTION OF CANCER SAVES LIVE •با ديابت هم مي توان شاد وتوانا زيست.(۱۳۵۰)   FULL  LIFE …

ادامه نوشته »

پاورپوینت ارزش یابی توصیفی چیست ؟

پاورپوینت ارزش یابی توصیفی چیست ؟                       نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ارزش یابی توصیفی با هدف ”بهبود کیفیت فرایند یا د دهی – یا د گیری انجام می شود ، نه با هدف پیدا …

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات آزمون نهایی شمیم دانش ضمن خدمت فرهنگیان مرحله پایانی + پاسخ

دانلود نمونه سوالات آزمون نهایی شمیم دانش ضمن خدمت فرهنگیان مرحله پایانی + پاسخ دانلود نمونه سوالات آزمون نهایی شمیم دانش ضمن خدمت فرهنگیان مرحله پایانی + پاسخ آزمون پایانی ضمن خدمت شمیم دانش مرحله نهایی و پایانی از ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح شروع می شود. این …

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۳ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۳ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( اصول حسابداري ۳ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اقتصادخرد )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( اقتصادخرد )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( اقتصادخرد )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( اقتصادكلان )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( اقتصادكلان )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( اقتصادكلان )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( آمارواحتمالات )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( آمارواحتمالات )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( آمارواحتمالات )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي ۲ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( پژوهش عملياتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( پول وارزوبانكداري )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰)

نمونه سوال پیام نور ( پول وارزوبانكداري )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) نمونه سوال پیام نور ( پول وارزوبانكداري )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۱-۹۰) … دریافت فایل

ادامه نوشته »

نمونه سوال پیام نور ( تحقيق درعمليات ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹)

نمونه سوال پیام نور ( تحقيق درعمليات ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) نمونه سوال پیام نور ( تحقيق درعمليات ۱ )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم ۹۰-۸۹) … دریافت فایل

ادامه نوشته »