فایل شهر

فایل شهر

مرجع دانلود برترین فایل‌‌های دانلود تحقیق، پروژه، پایان‌نامه، پاورپوینت و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود پاورپوینت تفاوت رهبری با ریاست

دانلود پاورپوینت تفاوت رهبری با ریاست

در این بخش پاورپوینت تفاوت رهبری با ریاست در 47 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی نجات در آتش‌سوزی‌ها

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی نجات در آتش‌سوزی‌ها

در این بخش پاورپوینت اصول و مبانی نجات در آتش‌سوزی‌ها در 16 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی نجات

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی نجات

در این بخش پاورپوینت اصول و مبانی نجات در 40 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت ايمنی در كارگاه

دانلود پاورپوینت ايمنی در كارگاه

در این بخش پاورپوینت ايمنی در كارگاه در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم انتقال آب برج میلاد

دانلود پاورپوینت سیستم انتقال آب برج میلاد

در این بخش پاورپوینت سیستم انتقال آب برج میلاد در 42 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تهویه در آتش‌سوزی‌ها

دانلود پاورپوینت تهویه در آتش‌سوزی‌ها

در این بخش پاورپوینت تهویه در آتش‌سوزی‌ها در 36 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت انواع تهویه و اصول آن

دانلود پاورپوینت انواع تهویه و اصول آن

در این بخش پاورپوینت انواع تهویه و اصول آن در 45 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت خطرات منوکسید کربن(CO) و نکات ایمنی جلوگیری از پخش آن

دانلود پاورپوینت خطرات منوکسید کربن(CO) و نکات ایمنی جلوگیری از  پخش آن

در این بخش پاورپوینت خطرات منوکسید کربن(CO) و نکات ایمنی جلوگیری از پخش آن در 18 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت موازین بهداشتی در مراکز عرضه گوشت

دانلود پاورپوینت موازین بهداشتی در مراکز عرضه گوشت

در این بخش پاورپوینت موازین بهداشتی در مراکز عرضه گوشت در 60 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت روش‌های نگهداری و پشتيبانی كمپرسورهايی جايگاه‌‌های CNG

دانلود پاورپوینت روش‌های نگهداری و پشتيبانی كمپرسورهايی جايگاه‌‌های CNG

در این بخش پاورپوینت روش‌های نگهداری و پشتيبانی كمپرسورهايی جايگاه‌‌های CNG در 18 اسلاید برای دانلود قرار ذاده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

6,000 تومان

دانلود پاورپوینت سيستم‌های اطلاعات مديريت(MIS)

دانلود پاورپوینت سيستم‌های اطلاعات مديريت(MIS)

در این بخش پاورپوینت سيستم‌های اطلاعات مديريت(MIS) در 85 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت کار تیمی(Team Work)

دانلود پاورپوینت کار تیمی(Team Work)

در این بخش پاورپوینت کار تیمی(Team Work) در 16 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

6,000 تومان

فایل شهر، مرکز تخصصی فروش داده‌های شهرسازی، جغرافیایی، معماری، منظر، محیط‌زیست و عمران

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما